Prinç, bakınn farklı oranlarda çinko ile yaptığı en çok bilinen ala­şımdır. Tunç devrinden (M.6 3000 - 1200 ) itibaren insanoğlunun en çok hizmetinde olan alaşımdır. Geçen zaman zaıfında, çinko dı­şında alaşım içerisine eser miktarlarda kurşun ( Pb ) ilavesi ile veya bakır ( Cu ) - çinko ( Zn ) oranlanyla oynamak sureti ile çok farklı mekanik özellikler elde edilmiştir. Mesela MS58 olarak tabir edilen % 58 oranında bakır ihtiva eden prinç alaşımı bu hali ile talaşlı imala­ta uygun olmadığından yaklaşık % 1-2 arası Pb doves' ile rahatlıkla talaş kaldınlabilir hale gelmek1edir. Oysa ki aynı alaşım, sertliği ve kınlganlığından dolayı levha haline getirilememek1e, levha üretimi içinse bakır oranı % 70 e yükseltilmek1edir. Princin yanı sıra, bakır -çinko ikilisine nikel ( Ni) ve/ veya alüminyum ( Al ) ilavesi ile de bazı bronz alaşımlan da elde edilmektedir. 
 
 
ÖZGÜL AĞIRLIĞI : 8.43 gr/cm3 
BRİNELL SERTLİĞİ : 90 (tavlı) 
özellik